MARINDAGEN-Är du tekniskt lagd?

3 aug
Bastion Aurora
10:00

MARINDAGEN-Är du tekniskt lagd?

Vad gör Försvarsmaktens största förband FMTIS – Försvarsmaktens Telekommunikations och informationssystemförband?

Få svar på det och testa dina tekniska kunskaper hos våra tekniker och ingenjörer. På FMTIS jobbar över 1900 medarbetare med allt från cyberförsvar och systemförvaltning till reparation och underhåll av master och torn.

Välkomna till Marindagen den 3 augusti