Marindagen- Hur ser det ut på sjön?

3 aug
Bastion Aurora
10:00

Vilken trafik rör sig runt Sveriges kuster just nu och hur sker radiokommunikation med militära enheter?
Marinstaben visar sjölägesbild och samband under Marindagen 3/8. Välkomna!