Världsarvets G(l)ömda Vrak

Array

Ekenabben, Sturkö

TBA

Sedan Karlskrona grundades har 60 vrak avsiktligt sänkts på strategiskt utvalda platser i skärgården. Inom projektet Världsarvets g(l)ömda vrak undersöker marinarkeologer flera av dessa vrak, som på olika sätt är tänkta att bli en resurs för att utveckla Karlskronas och hela regionens besöksnäring.

Projektets övergripande syfte är att skapa nya berättelser för världsarvet Örlogsstaden Karlskrona och därmed skapa ett nytt intresse både lokalt och för besökare, men även att skapa intresse för vårt nutida näringsliv som fortfarande har en stark koppling till Karlskronas maritima industrihistoria.

Projektet ska också att stärka besöksnäringen i Blekinge i form av nya företag, fler besökare och att befintligt näringsliv utvecklas. Ett attraktivt besöksmål ska skapas, ökade möjligheter till fritidsaktiviteter ges (dykning eller vandring) och en säkrare dykning på befintlig dykplats säkerställas. Att medverka till att genomföra anpassad dykning för funktionsvarierade är också ett mål.